Tøgstad kirke 11. aug 1814

Transkribert 27.11.99 av Odd H. Arnesen fra Jacob Aall, Erindringer, Bilag 82.

 

Utdrag av Oberstløytnant Stabels Rapport

Datert Hemnæs i Høland 11te August Kl. 9 Eftermiddag.

"Klokken noget over Et i Eftermiddag rykkede Fienden mod min Stilling ved Trøgstad Kirke og Tveten i 3 forskjellige Koloner; een over Jørgentvedt med Kanoner og et Par tusinde mand, een fra Maalstang over Stupat omtrent af samme Styrke, og een fra Askim over Egeberg, omtrent 4 a 5000 Mand Infanteri, og 6 sexpundige Kanoner. Ved at see Fiendens store Overlegenhed og Umuligheden af at kunde forsvare Stillingen, resolverede jeg strax til at lade Bataillonen af Nordenfields, Jægerdivisionen undtagen, samt den Bergenhusiske Skarpskytter-Bataillon gaae tilbage til Fedtsund, for der hastigst muligt at gaae over og fatte Position, for at dække de Øvriges Retraite. Fienden angreb strax fra alle Punkter, desuagtet blev Stillingen længst muligt forsvaret og bibeholdt; men da Fienden med Force trængte frem, saa jeg meg nødt til at retirere, hvilken Retraite gik for sig med den største Orden, saalenge Fienden forfulgte. Samtlige Tropper, der vare i Ilden, viiste udmærket Mod og Orden i Bevægelserne. Capitainerne v. Schulz og v. Fritzner af Agershuus, og v. Roepstorff af Nordenfjelds savnes. Om den Sidste har man den Efterretning, at han skal være blesseret, og vil formodentligen komme efter; de Saaredes og Savnedes Antal vides endnu ikke."