Schrøders Erindringer

Fra svunden tid

Oberstlieuntenant Jens Christian Schrøders Erindringer

Steenske Forlag, Kristiania, 1924

Det finnes mange beretninger om krigene 1807-14, men få er så spekket med interessante opplynninger som Schrøders erindringer. Faktisk er materialet så interessant at jeg har valgt å legge ut de delene som omhandler krigene i 1808 og 1814 som E-tekst.

Schrøder skrev dette rundt 1860, og fremstillingen bærer preg av etterpåklokskap og et langt liv i Svensk-Norsk tjeneste. Men med dette i bakhodet, er det en uhyre lesverdig beretning.

 


Innhold

Del 1, Krigen i 1808.
Schrøder var 12-13 år, og Kadett ved den Mathematiske Skole (Krigsskolen) i Christiania.

Tematisk indeks til Del 1.

Del 2, Fra Krigen i 1814.
Nå var han blitt Premier Lieuntenant ved Telemarkske Infanteriregiment, og deltok i striden ved Sanne Bro og Finstad Vadested. Under mesteparten av disse kampene hadde han kommando over Amusettene til 1. Bataillon av Telemark IR.

Tematisk indeks til Del 2.

 

Dessuten....

Julefeiringa i 1807
En artikkel om julefeiring hos familien Schrøder, basert på denne boken. (Publisert i BULstikka Nr.8 95.)