Reglementer

E-tekst versioner av militært kildemateriale fra Napoleonskrigene

Dansk-Norske dokumenter som belyser tidsrommet fra Ca.1800 til 1814.

Her finner du linker til mine E-tekst versjoner av ymse originale dokumenter fra de hine hårde. Utvalget er noe tilfeldig, alt etter hva jeg har fått tak i, og har somlet meg til å legge ut.

Det er vesentlig offisielle publikasjoner fra Hærledelsen i Kjøbenhavn, dvs. reglementer og instrukser. De som er tatt med er såpass gamle at de antas å ha vært i bruk før og under krigene i 1808 og 1814.

Videre er det noen øyenvitneskildringer fra krigene, tatt ut fra memoarer etc.

Electronic Versions of Original Historic Source Material er en egen side med pekere til andre folks samlinger av lignende materiale. Her kan du feks. sammenligne disse reglementene med tilsvarende Preussiske, Engelske, Amerikanske osv.

Abstract in English.


These pages contain my online editions of various books/documents that are considered as primary sources of information about the Danish-Norwegian Army during the Napoleonic wars. They span the period 1800-1814.
These regulations and memoirs are all presented in the original language, ie. early 19th-century Danish or Norwegian. If you don't understand these languages, take a look at my page of various Electronic Versions of Original Historic Source Material. There you will find links to corresponding English/German/American documents, probably of more use to you.
However, if you are looking for info about the wars in Scandinavia, please mail me.