Images from Langnes 25th to 29th August 2004

Slaget  ved Langnes 1814
Teksten er hentet fra brosjyren DSFMC utgav i forbindelse med re-enactment av slaget i august 2004. Last ned pdf-versjon av hele brosjyren her!


Above: Lieutenant Ramm is injured shortly after the death of lieutenant Hauch. Illustration by Andreas Bloch (1860-1917) from "Syv-aarskrigen for for 17. mai 1807-1814" by H. Angel (Aschehoug/W. Nygaard 1914). Below: Norwegian forces in red, Swedish in yellow/blue. Batteriåsen / Battery Hill at the red rectangle closest to the river name, Glomma.

Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps DSFMC,
Forsvarsmuseet, European Napoleonic Society ENS & Others
All images copyrighted

Kielertraktaten
Napoleon led et stort nederlag ved Leipzig 16.-19. oktober 1813, og i månedene som fulgte var Norge en liten brikke i storpolitikken. Den svenske kronprinsen, Karl Johan, ønsket seg Norge til erstatning for Finland, og ved Kielertraktaten av 14. januar 1814 ble Sverige belønnet for sin deltakelse på alliert side ved at danskekongen måtte avgi arveriket i nord. Spesielt ett punkt i Kielertraktaten er viktig: Det ble slått fast at Norge igjen skulle tre inn i statenes rekker, som et selvstendig rike i union med Sverige. Gjennom 434 år frem til 1814 var landet betraktet som en del av Danmark, men her ble Norge for første gang på lang tid ansett som en egen nasjon.

Karl Johan
8. februar 1814 bekreftet den svenske kong Karl XIII Norges nye status. Beslutningen tillegges i dag hans adoptivsønn, Karl Johan, som hadde fortid som marskalk av Frankrike og var en av Napoleons generaler,

men Charles-Jean Bernadotte (1763-1844) brøt med keiseren og ble ved et av tilfeldighetenes mange krumspring arveprins til Sveriges trone. Kristian Fredrik og Grunnloven På den andre siden av begivenhetene satt den danske kongens nevø, 27 år gamle prins Christian Frederik, som stattholder i Norge i 1814. Han begynte straks forberedelser for å erklære landets uavhengighet fra Sverige. Hensikten var neppe full frihet på lang sikt; Christian Frederiks plan var nok snarere å føre landet tilbake til Danmark, men like fullt tok han en klar ledelse i det opprøret som fulgte. Han viste diplomatisk kløkt overfor stormaktene og i det hele tatt stor handlekraft gjennom vinteren 1814.

I Norge var det mange som ivret for landets selvstendighet. Strømningene i Europa etter både den amerikanske og den franske revolusjon hadde satt hjertet i brann hos mang en frihetselskende sjel – men noen folkebevegelse var det ikke snakk om. Ved det såkalte notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar der Christian Frederik møtte norske stormenn, fikk han sterk støtte for tanken om å innkalle en grunnlovgivende forsamling. Ønsket om å la seg utrope til norsk konge i kraft av sin arverett ville de dog ikke høre på. To måneder senere, 10. april 1814, samlet 112 representanter seg på Eidsvoll for å utarbeide forfatningen for det frie Norge. Den 17. mai 1814 ble Grunnloven vedtatt og Kristian Fredrik valgt til norsk konge – men altså fordi grunnlovmennene ville det, ikke fordi han arvet tronen!
Krigen

Svenskene kunne ikke la dette gå upåaktet hen. Da kronprins Karl Johan vendte hjem 28. mai 1814, rettet han straks blikket mot Norge med krav om at Kielertraktaten skulle oppfylles. Forhandlinger førte ikke fram, og dermed har vi opptakten til krigshandlingene på sensommeren 1814. Kristian Fredrik disponerte rundt 30.000 mann og var uten krigserfaring. Karl Johan hadde en hær på 40–50.000 soldater, en overlegen marine og stor erfaring fra kamper både for og mot Napoleons hærer.

«Stora flottan» ankret opp ved Fredrikstad 28. juli, og 30. juli rykket et armékorps inn i Norge med kurs for Halden. Nye styrker fulgte raskt på fra flere hold. Krigen var en realitet!

I løpet av få dager var det en rekke trefninger. I kamper ved Lier nær Kongsvinger 2. august ble svenskene slått tilbake, men lenger syd, i Østfold, var krigslykken stort sett på svenskenes side. Fredrikstad falt altfor lett. Lenger nord, ved Glomma øst for Askim, ble det anlagt en pongtongbro ved Langnes hvor terrenget gjorde det lett å forsvare et brohode. Da svenske tropper nærmet seg 8. august, var oberst Hegermann godt forberedt.

Slaget ved Langnes 9. august
Hegermann hadde to bataljoner av Opplandske regiment, tre divisjoner Valdreske skarpskyttere og et batteri på åtte kanoner; fire på skansen. På svensk side stod general Vegesack og oberstløytnant Cederström med folk fra Vestgöta og Värmlandske regimenter. Gjennom natten var det flere trefninger med falne. Det regnet sterkt, og Hegermann besluttet å utnytte været med et overraskende angrep. Det ble fulgt av tre svenske motangrep, men hver gang ble fienden drevet tilbake.

Kong Kristian Fredrik ble vekket av skuddene på sin base ved Spydeberg prestegård like ved. Han red til slagplassen, og her ble han møtt av soldater som brakte løytnant Hauchs’ lik over broen. – For meget blod for min skyld, skal han i følge legenden ha sagt. – Ikke for meget blod, men for lite, skal soldatene ha svart.

Til tross for seier hittil i slaget gav kongen tidlig på formiddagen ordre til oppbrudd. Forklaringen er at det i Statsråd på Spydeberg allerede var besluttet å forhandle om fred. Kongen ønsket ikke å spille mer blod.

Konvensjonen i Moss
Ved Konvensjonen i Moss av 14. august lovet Kristian Fredrik å gi fra seg makten, mens Karl Johan godtok den nye Grunnloven. 10. oktober forlot Kristian Fredrik landet, og kort etter ble Karl XIII valgt til
Norges konge.

Begivenhetene i 1814 endret Norges status radikalt. Både Kristian Fredrik og Karl Johan ga landet gode kort å spille videre med, og det følger derfor en direkte linje fra 1814 til unionsoppløsningen i 1905. Militær motstand mot en overmektig hær har sin del av æren. Vi hadde vist vilje til å slåss for vår frihet, og tanken om selvstendighet slapp aldri tak i oss etter det! 

One result of the Treaty at Kiel of 14th January 1814, was that Denmark should give up its right to Norway in favour of Sweden. Napoleon was defeated at Leipzig in October 1813, and Denmark-Norway had been on the French side. Sweden, which had on its own part just lost Finland to Russia, was on the Allied side, and its wish for new land was listened to.
Although there was no visible opposition against the more than 400 years old Danish rule in Norway, the new situation cleared room for national ideas. During the winter and spring of 1814, the Danish prince Christian Frederik, originally the Danish-Norwegian king's representative in Norway, took a leading role in the forming of the February 1814 "Notabelmøte", an assembly of men of position. He gained support for his ideas of a Norwegian constitution. 112 representatives met at Eidsvoll on 10th April 1814, and the Constitution which is still in use today, was declared on May 17th. The prince himself was elected king of Norway, under the name of Kristian Fredrik.

Charles-Jean Bernadotte, French of origin, newly elected crown prince of Sweden and earlier one of Napoleon's generals, claimed Sweden's right to Norway. On 30th July 1814 the first Swedish soldiers crossed the Norwegian border. Several battles were fought, overall in Swedish favour, and on 9th August the forces clashed at Langnes at the river Glomma, close to the town of Askim.  On the Norwegian side stood colonel Hegermann with two battalions of Opplandske Regiment, three divisions of Valdreske Rifles / Skarpskyttere and a battery of eight cannons, among those four on the Battery Hill. On the Swedish side, general Vegesack and lieutenant-colonel Cederström stood with soldiers from Vestgöta and Värmland's Regiments. In short, the Norwegians fought back four Swedish attacks, and as an isolated event one may declare Norwegian victory in this last, large battle between the two nations. However, on king Kristian Fredrik's orders, the Norwegians left their positions, and peace talks resulting in the so-called Convention at Moss followed on 14th August. A union with Sweden was a reality, ending only in 1905.

The main and lasting political result of the 1814 events was the fact that Norway could keep its new Constitution. Probably, the Swedish negotiators at Moss did not fully foresee the long term consequences of accepting Norway's demand, and there is a direct line between the events in 1814 and the final breaking up of the Norwegian-Swedish union in 1905. The Constitution pawed way for a relatively free Government and, more important, a Parliament with an even larger degree of freedom, and the two nations developed along their separate paths.

To the right: Norwegian flags since 1814; in the foreground the Danish flag with the Norwegian Lion; the Swedish flag with Danish (or Norwegian) colours; the so-called "herring sallad" with the new Norwegian flag in red, blue and white with Swedish & Norwegian colours in top corner; and at the very back, the clean Norwegian flag since 1905. From The Defence Museum at Akershus, Oslo. Photo by C B Høgenhoff.

Click for the official Langnes Brochure (pdf, in Norwegian). Text & design Carsten Berg HøgenhoffImages from Langnes 2004

Carsten Berg Høgenhoff (1960-) except eb by Einar H Berg (1929-2008)

Langnes re-enactment 1814, Askim, Norway

25th to 29th August 2004
Approx 300 participants from Norway, Sweden,
the Czech Republic, Malta, Russia, France, U.K. and Germany.

Read about the events in 1814 below

Battle Day 28th Aug DSFMC, Czechs as French & Austrians behind - ebBattle Day 28th Aug Austrians

Austrians

Battle Day 28th Aug French & AustriansBattle Day 28th Aug - ebBattle Day 28th Aug DSFMC - ebBattle Day 28th Aug DSFMCBattle Day 28th Aug DSFMC - ebBattle Day 28th Aug DSFMC - ebBattle Day 28th Aug DSFMC - ebBattle Day 28th Aug DSFMC etc - eb

Tartar

Battle Day 28th Aug TartarBattle Day 28th Aug French Hussar - ebENS's Napoleon Medal - DSFMC's Terje Holm was honoured after the battle

shoe polish

Shoe PolishCamp LifeCamp LifeCamp Life - Bjørn Sverre handles the "hardingfele"David Banks, President of European Napoleonic Society ENS (left)Camp LifeCamp LifeCamp LifeCamp LifeCamp LifeSinging at Night

Batteriåsen
The Camp from Batteriåsen / Battery Hill

night

Moon over LangnesThe Major'a Tent


morning

Morning Day 3 - From Batteriåsen

good morning

DSFMC's Willy Skarphagen wishes us all a Good Morning!Battle Day 29th Aug DSFMC - Magnus & Kjetil

Snowball Lutvann

Battle Day 29th Aug DSFMC. Behind: Batteriåsen / Battery HillBattle Day 29th AugBattle Day 29th AugBattle Day 29th AugAfter the Battle
29th AugAfter the Battle 29th AugSpoon (from Moscow)French (from Moscow)Swedish DogMusquette Inspection

Svae

The Beer Tent - farmers Svae in backgroundView  from Batteriåsen / Battery Hill & The Author


PreparationsThe first tents get up - 25th AugThe Czechs have arrived, the Maltese followed - evening 25th Aug

NRK Nitimen

26th August - Terje Holm interviewed by NRK & DSFMC
preparing for its song debut at the radio programme "Nitimen"26th August - Petter interviewed by NRK26th August - a school class listens carefully as DSFMC's Harald Johnsen
explains about the events in 1814. See below.