Bli medlem!

Er du interessert i levende historie, reenactment, napoleonskrigene eller militær kulturhistorie?

Meld deg inn i

Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps

Medlemmene

Foreningen forsøker å levendegjøre aspekter av vår sivile og militære kulturhistorie, med hovedvekt på Napoleonskrigene 1808-1814. Se hovedsiden for en bredere presentasjon av virksomheten. Medlemmene har svært variert bakgrunn, noe som gir oss et bredt spekter av interesseområder og temaer å arbeide med. Fellesnevneren er en levende interesse for historie. Foreningen er upolitisk, og tolererer ingen former for ekstremisme.

Våre medlemmer deltar en av følgende kategorier:

Musqueteer Fotsoldat.
Jæger Lett fotsoldat.
Artillerist Kanonmannskap.
Dragon Ryttersoldat (men da må du stille hest selv!).
Tambur eller Piper Trommeslager eller fløytespiller.
Leirfølge Soldatkoner, marketentere (forpleining), barn og andre svilister.

Hovedtyngden ligger naturlig nok på Musqueteerer, eller vanlige infanterister i uniformer og utstyr fra Napoleonskrigene.

 

Fakta om medlemskap.

Nye medlemmer får utlevert uniform og det meste av utstyret fra foreningen. DSFMC disponerer også et antall våpen som brukes under oppvisninger og samlinger. Selv om mange velger å skaffe seg sitt eget personlige utstyr etterhvert, kan man altså bli med uten altfor stor innsats i tid & penger.

Kontingenten er for tiden Kr. 100,- pr. år.

Medlemsmøtene holdes annenhver torsdag på Akershus Festning. Enten på Forsvarsmuseet eller i Munchs tårn.

Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg hvis du vil melde deg inn, eller ønsker mer informasjon!

dsfmc@gmail.com