Felthærens organisasjon i sydnorge i 1809

Denne oversikten er hentet fra en rapport Den Søndenfieldske Generalkommando sendte til kong Fredrik VI den 3.mars 1809. (1)

Dette er situasjonen under våpenhvilen etter krigen i 1809, og frem til fredslutningen i desember 1809. Pga hungersnød og liten tilgang på mat ble etterhvert alle jordbrukere hjempermitert. (1)

Krigsoppsetningen ble til ved at hvert 'fredskompani' avga 75 mann, som så ble satt sammen til nye kompanier og bataljoner. De øvrige utgjorde en reserve som man siden kunne hente folk fra. Hvert regiments reserve ble organisert i en 'Depot og Landvernsbataljon', som typisk holdt til på en festning.(2) Vestlansregimentenes reserver var hjemme, dvs ikke mobilisert. (1)

"Maj Sommerschild. 17/656" betyr at Major Sommerschild var sjef for avdelingen, som bestod av 17 offiserer og 656 underoffiserer, spill (musikanter) og menige. "Vakante" betyr manglende folk, dvs falne, savnede etc. Utrykningsstyrken er antall mann som kan brukes til mobile operasjoner, altså ikke syke, depotfolk ol.

 


 • Generalmajor Staffelts Brigade

  Stasjonert i 'Solør og Ousdalen', og 'observerer Grændsen fra Krogfos til Trysil'. Totalt 87 offiserer og 3887 mann. 1165 syke og 252 vakante. Utrykningsstyrke 2182.

   

  • Grenaderbataljon
   Kombinert fra 1.Akershus IR og Oppland IR. Oblt Muller. 13/810
  • Grenaderbataljon
   1.Trondheim IR Maj Sommerschild. 17/656
  • Grenaderbataljon
   2.Trondheim IR Kpt Stang. 17/656
  • Musketerbataljon
   Bergenhus IR. Oblt Grubeling. 18/641
  • Søndenfieldske Skiløperbataljon
   Maj Arntzen. 9/471
  • 2 Kompanier
   Fra Den lette bataljon, Jegerkorpset. 2/158
  • Den trondhjemske Skarpskytterdivisjon
   4/162
  • Det Lærdalske Lette Infanteri Kompani
   Kpt Jurgensen(3). 3/107
  • Dragondetatchement
   fra Opplandske DR. 1/33
  • Fotbatteri
   2 stk 10 pd Haubitser, 7 stk 3 pd kanoner og 4 stk 6 pd Kanoner. Lt Anzee. 3/153

   

 • General Lowzows Brigade

  Stasjonert i Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad, Høland og Urskog, og 'observerer Grændsen fra Otteis Vigen til Krogfos'. Totalt 72 offiserer og 4480 mann. 247 syke og 153 vakante. Utrykningsstyrke 3372.

   

  • Grenaderbataljon
   Grenaderkompanier fra Telemark IR og 2.Akershus IR., Oblt Hegermann. 14/812.
  • Musketerbataljon
   1. Bataljon, 1.Akershus IR. Oblt Meitzner. 16/820
  • Musketerbataljon
   Fra 2.Akershus IR. Kpt Shrøder. 8/601
  • Musketerbataljon
   Fra Oppland IR. Maj de Place. 14/808
  • 4 Kompanier + Landvern
   Fra Den lette bataljon, Jegerkorpset. 10/685
  • Fotbatteri
   6 stk 3 pd kanoner. 1/66
  • Amusettbatteri
   6 stk 1 pd kanoner. 2/74
  • En kommando Landvern
   Fra Nordenfieldske IR. 1/197
  • Pionerkompani
   3/153
  • Enebakske Dragonkompani
   Smålenske DR. 2/82

   

 • Generalmajor Holsts Brigade

  Stasjonert rundt Halden og Fredrikstad, de 'observerer Grændsen fra Svinesund til Otteis Vigen i Ødemark'. Totalt (- de permiterte) 121 offiserer og 4447 mann. 1461 syke og 148 vakante. Utrykningsstyrke 2276.

   

  • Grenaderbataljon
   Søndenfieldske IR. Maj Kjøbing. 16/600
  • Grenaderbataljon
   Nordenfieldske IR. Maj Steilau. 17/622
  • Grenaderbataljon
   Bergenhus IR. Oblt Synnestved. 16/512
  • Musketerbataljon
   2.Bat. Søndenfieldske IR. Maj Krefting. 20/618
  • Musketerbataljon
   1.Bat. Nordenfieldske IR. Oblt Harboe. 16/618
  • 3 Divisjoner
   fra 2.Bat. Nordenfieldske IR. Maj Lutzow. 12/447
  • Det Norske Jegerkorps
   Maj Krebs. 16/736
  • Skarpskyttere
   fra Søndenfieldske IR. 3/110
  • Det geworbne Dragonkompani (Hjempermitert)
   fra Akershus DR.
  • Ridende 3 Pd. batteri (i Christiania)
  • En Div. Fotartilleri
   2 stk 3 pd kanoner. 1/34

   

   

 • Generalmajor Kroghs Brigade

  Stasjonert rundt 'Laurvig og Frederiksværn' (Larvig og Stavern). Totalt 27 offiserer og 1411 mann. 74 syke og 67 vakante. Utrykningsstyrke 1009.

   

  • Musketerdetatchement
   Fra 2.Akershus IR. 3/224
  • Musketerbataljon
   Telemark IR. Ob Gaarder. 15/800
  • Skarpskytterdetatchement
   Fra Telemark IR. 1/128
  • Skarpskytterdetatchement i Brevik.
   Fra Telemark IR. 1/45
  • Skarpskytterdetatchement på Vallø Saltverk.
   Fra 2.Akershus IR. 1/73
  • Fotbatteri
   3 pd kanoner. Maj Schilling. 3/141

   

 • Ordonanskjede
  130 Dragoner.

   


Garnisoner

 • Fredrikshald, Fredriksten festning, Halden
  Totalt 21 offiserer og 1226 mann. 340 syke og 24 vakante.
  • Artillerister
   1/19
  • Musketerbataljon
   1 bat Søndenfieldske IR. Oblt Petersen. 13/596
  • Depot og Landvernsbataljon
   Søndenfieldske IR (- en Div i Brigaden Lowsow). 7/611

   

 • Fredrikstad festning
  Totalt 39 offiserer og 1687 mann. 385 syke og 120 vakante.
  • Artillerister
   4/227
  • Gardnisons Artilleri-kompani
   Fra Nordenfieldske IR og Søndenfieldske IR. 3/107
  • 2 Dragonkompanier til fots
   Fra Smålenske DR (inkl. reserve og landern). 5/265
  • Musketerdivisjon
   Fra 2.bat Nordenfieldske IR. 5/149
  • Regimentsartillerister
   Fra 2.bat Nordenfieldske IR. 1/22
  • Regimentsartillerister
   Fra Grenaderbataljonen Nordenfieldske IR. 1/22
  • Depot og Landvernsbataljon
   Nordenfieldske IR (- en Div i Brigaden Lowsow). 15/464
  • 2 Divisjoner
   Fra Depot og Landvernsbataljonen 2.Akershus IR. 5/431

   

 • Kongsvinger festning
  Totalt 9 offiserer og 968 mann. 253 syke og 200 vakante.
  • Artillerister
   1/22
  • Artillerilandvern
   ?/45
  • Depot og Landvernsbataljon
   Oppland IR. 8/901

   

 • Akershus festning
  Totalt 21 offiserer og 1018 mann. 63 syke og 35 vakante.
  • Artillerister
   9/249
  • Depot og Landvernsbataljon
   1.Akershus IR. 12/769

   

 • Fredriksværn, Citadellet, Stavern
  Totalt 13 offiserer og 1458 mann. 118 syke og 143 vakante.
  • 2 Divisjoner
   Fra Depot og Landvernsbataljonen 2.Akershus IR. 4/455
  • Regimentsartillerister og artillerilandvern
   1/74
  • Depot og Landvernsbataljon
   Fra Telemark IR. 7/886
  • Regimentsartillerister
   Fra Telemark IR. 1/44

   

 • Kristiansand, Citadellet
  Totalt 52 offiserer og 2383 mann. 86 syke og 53 vakante.
  • Artillerister
   3/54
  • Christiansandske Jegerkompani
   + en stamme fra Jegerkorpset. 2/141
  • Vesterlenske IR
   Untatt landvernet. 47/2188

   

 • Kongsberg
  Bevoktningsstyrke for krigsfangene.
  • Dragoner til fots
   Akershus DR. 1/150
  • Landvern og reserve
   Akershus DR.

   


Frivillige korps

"Af de frivillige Korpser er for nærværende Tid intet i Felten."
 • Bærumske Jegerkorps, 150 mann.
 • Christiania Ridende Artillerikorps, 68 mann.
 • Christiania Jegerkorps, 67 mann.
 • Fredrikshalds Jegerkorps, 20 mann.
 • Drammens Jegerkorps, 50 mann.

 


Kilder

(1) 'Frederik VI fortrolige brevvexling med Norge i 1809', Carl Th. Sørensen, Gyldendalske Boghandels forlag, Kjøbenhavn 1889.
(2) 'Med Plotons! Høire-sving! Marsch! Marsch!', T.H.Holm, Forsvarsmuseets småskrift Nr.7, 1991.
(3) 'Kaptein Jurgensen og Leirdølene hans', H.Angell, 1889.