Interims felt-tjeneste-reglement For Infanteriet

Kjøbenhavn 1800
Dette er en avskrift fra et eksemplar som antageligvis har tilhørt Rittmester Nils Stockfleth Darre (1765-1822), som var General Kvartermester for Prins Christian August i 1808.