Jeg Christian Frederik,

Norges Regent, Prinds til Danmark,
Hertug til Slesvig, Holsten Stor-
marn, Dytmarsken og Oldenburg;

Gjør vitterligt: At det Norske Flag saavel for krigs-
fartøier som kjøbmandsskibe, herefter skal være rødt, med et
hvidt Kors, som deler Flaget i fire Afsnit, i Hvilket Ri-
gets Vaaben, den Norske Løve med Hellebarder, i guul Farve,
anbringes paa det øverste Afsnit nærmest ved Flagstangen.

Regentskabet i Norge; Christiania den 27de Februar 1814.

Christian Frederik