Tidligere bravader

 • D.S.F.M.C. har i 2010 deltatt ved følgende Arrangementer:


  • 5te—6te Juni gjennomførte N.N.A. Exerceer-Skole 2010 på Kongsvinger festning, under ledelse
  • av Exerceer-Major Tore K. Gransæther. Vår kommander-Sergeant Ståle Støvland deltok i dette meget
  • vellykkede arrangementet. Bjørn Murud var også til stede, i kraft av Skole-Chef i N.N.A., og Tom
  • Låver og Formanden var til stede i forbindelse med N.NA.s Bureau-møte, som ble avviklet samtidig.
  • 18de—20de Juni deltok Tom Låver og Magnus Bergseth ved Nyholms Skandses 200-årsmarkering i
  • Bodø. Nyholms Skandses Compagnie har brukt omkring 10 år på å gjenreise denne skansen, som
  • opprinnelig var ferdigbygget 1810, men siden demolert og helt fjernet — et enestående prosjekt, og en
  • stolthet for Bodø.
  • 2dre—4de Juli ble “Västra Fronten” avviklet for annen gang, denne gang i Munkedal, viet slaget
  • ved Kvistrum 1788. Carsten Berg Høgenhoff, Bjørn Murud og Magnus Bergseth deltok.
  • 19de—22de August gjennomførte D.S.F.M.C. sitt eget arrangement, Åpen Lystleir “Bogstad
  Gaard 1810”. I alt deltok omkring 80 militære og sivile i alle aldre, blant disse 4 svenske sivile—
  Kristina Steen, Sara Lodin, Lina Classon og Bo Hellqvist—pluss vår eminente danske venn Steen
  Nottelmannn, imidlertid var der blant de militære kun norske. Søetaten var representert ved Kystens
  Bevogtere som rigget og demonstrerte Klappetelegraphen og Laurvig Bankvåben demonsgtrerte den
  “nye sport” Sabelfægtning. Det ble også holdt en konsert i Bogstads Balsal, tenoren Petter Wulfsberg
  Moen fremførte populære Lieder fra tiden omkring 1810, til akkopagnement av Stefan Ibsen på piano.
  Åpen Lystleir ble arrangert som del av “Åpen Gård ”, et fast, årlig arrangement. Søndag ble det
  registrert ca.2000 betalende gjester.
  Arrangementet ble vel mottatt av de deltagende, så vel som publikum og vårt vertskap stiftelsen
  Bogstad Gård, og er nå avtalt gjennomført 2011, 2012 og 2014, fortrinnsvis i månedsskifte mai-juni.
  For 2011 er tidspunktet satt til 2dre—5te Juni.

D.S.F.M.C. har i 2010 hatt følgende Oppdrag og Oppvisninger:

 • 24de Februar; Vinterferiedag på Forsvarsmuseet.28de August; stilt med Amusette ved Jarre-konsert på Akershus (AK), bemannet av Willy Skarphagen, Tom Låver, Trond Johannessen, Odd R.Ulleberg og Morten Røed.
 • 1ste September; Middagsmottagelse for Reiten & Co. ved Fanehallen (via AK). Bredt oppmøte, hvor vi stilte med Amusette, Musqueteer-avdeling, Stabs-Captains telt og Kroen “Den Glade Galte”, hvofra servertes velkomst-Champagne
 • 26de Oktober; Vi stilte med Amusette og mannskap (3 artillerister), samt Carsten B.Høgenhoff og Terje Holm, for avskytning av startskudd ved Oslo Marathon 2010. (For AK).
 • 10de November; æresvakt ved middagsmottagelse for Forsvarets Logistikk-Organisasj (FLO) ved Fanehallen.
 • Store arrangementer i 2001
  • Mønstring/Rekruteringsdag, Akershus Festning 24.5.
  • History in Action, Kirby Hall, England 9.-14.8. (History in Action, UK Heritage - Kirby Hall).
  • Lystleir i Halden 17.-19.8.
  • Opptreden på Forsvarsutstillingen, Hellerudsletta. 21.9.
 • Store arrangementer i 2000.
 • Store arrangementer i 1999.
  • Akershus Festning 700 år! Vi deltok på masse seremonier og tilstelninger. Selv arrangerte vi en samling for militærhistoriske grupper, i forbindelse med jubileet. Alle disse arrangementene var på Akershus Festning:
   • Åpning av 700-årsjubileet 8.mai, på Festningsplassen. (Artikkel m/bilder, Forsvarsnett.)
   • Lystleir, for 1700-1900 grupper i pinsen. Store fellesoppvisninger 22.5 og 23.5.
   • Middelalderhelg, 3-5.9. for 1200-1608 grupper.
 • Store arrangementer i 1998.
  • 29.5.-1.6. Lystleir på Vågå, samling for Skandinaviske militærhistoriske grupper.
 • Store arrangementer i 1997.
  • 6-8 juni; Stor samling for mil.historiske grupper i Trondheim under by-jubileet.
  • 13-15 juni; Tur til København, og deltagelse på et arrangement på Citadellet.
  • 22 juni; Oppvisning på Folkenborg museum i Østfold.
 • Store arrangementer i 1996.
  • 25.-27. mai (pinse); Lystleir på Kongsvinger Festning, sammen med mange andre grupper fra Norge og Sverige.
  • 8. juni; Besøk av 'Østerbottens Regimente' fra Finland. Bla. fellesoppvisning på Festningsplassen.
  • 8. september; Oppvisning ved Tanum kirke i Bærum.
 • Store arrangementer i 1995.
  • 20.-21. mai; Åpning av flymuseet i Bodø
  • 3.-5. juni (pinse); Lystleir på Kongsvinger Festning, sammen med mangeandre grupperfra Norge og Sverige.
  • 17. juni; Arrangement på Akershus Festning, med besøk fra Malmøhusgardet fra Sverige.

Neste side: Amusetten
Neste side: Hva skal på nett