Hva skal på nett

Ikoner/Minibilder
Logoen vår og eventuelt forenklinger , alle med løven
Faner og flagg
Musketer
Muskett
Lås
Bajonett
Blinker
Sabel
Kanon
Tillbehør etc.
Hatter
Sabel/ sabelfeste
Trommer
Telt
Koke anordning/utstyr
Tradisjonelle symboler:
Korslagte musquetter  =   Infanteri / musqueterer.
Korslagte kanonrør  =   Artilleri / artillerister.
Korslagte sabler  =   Kavaleri / dragoner (neppe aktuelt).
Forslag til symbol:
Gryte på trebent stativ  =   Marquetenteri / leirliv.
Bård av teltgavler (teltgate) — Til innramming av avsnitt vedrørende leiraktivitet.


Menyvalg:
Foreløpig utkast pr. 9 okt 09


Meny tekst

Undermeny

Innhold

fra — redigering

Om DSFMC

 

Og Presentation in English.

OHA
Statisk / periodisk.

Hvor når
Se kalender.

 

Kalender eller event liste for år

LØPENDE.

Kontakt oss

 

Kontaktadresser. Hvilken skal brukes? Skal vi opprette en egen mail som fler kan lese, eller videresende til flere?

STATISK.

Bli medlem

 

Kort info med link til kontaktadressen

OHA
Statisk / periodisk.

Kalender
"Hvor når" bør automatisk føre hit.

 

Kalender, med eventer og linker til steder og bilder

LØPENDE.
(Periodisk kontroll.)

Uniformer

 

 

Statisk / periodisk.

Våpen

 

 

Periodisk / løpende.

Muskett

 

— do —

Verger

 

— do —

Kanon

 

— do —

Reglementer

 

originale og gjeldende nye, sånn som sikkerhet etc.

Deles i :
Gjeldende for DSFMC (statisk).
og opprinnelige (periodisk/løpende).

Galleri

 

Bilder fra eventer som DSFMC har deltatt i, og ting som vi er opptett av..

Periodisk / LØPENDE.

Artikkl er

 

 

Periodisk / løpende.

Nyheter

 

 

Periodisk / løpende.

Lenker

 

 

Periodisk / løpende.

 

 

 

Ordliste

Grupperes hvis mange

OHA har noen, men må oversettes og utfylles

Periodisk / løpende.
(Understrekn. indikerer at det må være et ansvar for periodisk kontroll.)

Innhold:
Regler for innhold:

Alle artikler som brukes skal ha forfatter og/eller enkle kildehenvisninger. For usignerte innlegg tilfaller redakdøransvaret D.S.F.M.C..

 

For kilder kan det utarbeides en nøkkelliste for de som opptrer ofte. Alle bilder på nettstedet skal/bør ha henvisning til rettighets haver der dette er mulig, hvis ikke henvises til Om nettstedets info side hvor vi presentere de forskjellige og eller kontaktpersoner for rettigheter.  Bra!

 

Alle bilder i eventuelt galleri, bør ha en forklarende tekst. Sånn som Sted, år/dato, hva og hvem

Neste side: Tidligere bravader
Neste side: Administrere sidene