Erindring af den 3die Post af Instructionen for forsigtighed ved al Krud=Behandling. Dateret den 2den Julii 1776.

Feb 21, 2010

Layout endringer


Det er endret en god del bilder på testsidene. Her er en oversikt over hvilken kataloger som inneholder endringene.


Â

Kategori: Websidenes framgang
Postet av: trond

Under admin

cms\admin/themes/NCleanGrey/Images/
cms\admin/themes/NCleanGrey/Images/layout

Template images

cms\uploads\ngrey

Det er også lagt til noe på dokumentasjonen og satt opp et forsøk på å lokalisere plasseringen av alle bakgrunnsbildene. som ligger her: http://dsfmc.no/layout_bkg_images_1.html

Ekstra? Det er her det?